Support bij uw Zorgadministratie

Voor elke zorgaanbieder is de cliëntadministratie, zorgregistratie en zorgdeclaratie van groot belang.
Wij helpen bij de administratieve organisatie, interne beheersing, declaratie veranderingen.

Interne Controle

Hoe voert u de interne controle uit van uw zorgadministratie? Zorgverzekeraars, Accountants en kwaliteitscertificering vragen hier steeds vaker om. Wij maken voor u de documentatie.

Administratieve Processen

Voor uw procesbeheersing, de interne controle en inrichting van uw software is het goed inzicht te hebben in uw processen van uw registratie en declaratie van geleverde zorg.
Wij maken deze inzichtelijk.

Administratie software

Wij zijn goed ingevoerd in Nedap ONS voor uw administratieve taken in de zorg. 
En CRSInternet het online elektronisch patiëntendossier en zorgdeclaratie voor de GGZ.

Interesse in ondersteuning bij uw zorgadministratie?

De zorgverzekeraar eist documentatie voor interne controle; ondanks uw software wordt er veel handmatig gedaan.

Van praten is niemand dommer geworden: