Ga naar de inhoud
Over uw gegevens

Privacyverklaring

Je bezoekt de website van Incontro V.O.F.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons doorgeeft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van gegevens

De gegevens die u zelf verstrekt wanneer u contact met ons opneemt via het mailformulier verwerken we enkel met het doel om contact op te nemen en eventueel te onderhouden. Daarnaast verwerken wij de zogenaamde “verkeersgegevens” van de bezoekers van onze website. We maken hiervoor gebruiken van Google Analytics.

Gegevens worden niet verkocht

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw opdracht. Wij en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Incontro houdt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Vragen

Als u wilt reageren op ons privacy beleid, dan kun je contact met ons opnemen.