Wij ondersteunen zorgaanbieders bij het declareren van geleverde zorg met CRSInternet en Nedap ONS.

Beschikkingen tot uitbetaling van de zorg die u levert moeten juist, volledig en op tijd geregeld zijn. Zo niet, dan kan dit vervelende(financiële) gevolgen hebben. Natuurlijk wilt u dit voorkomen! Hoe houdt u grip op dit soort processen? Met CRSInternet en NEDAP ONS bieden wij ondersteuning in uw zorgdeclaratieproces van verwerken van alle gegevens tot declaraties.

Zorgdeclaratie: Een grote uitdaging

De financiële verwerking van geleverde zorg is complex. Voor registreren, declareren/factureren en verantwoorden bestaan verschillende systematieken. U werkt met meerdere financiers, verzekeraars, gemeenten en andere bedrijven, die allemaal verschillende manieren van registratie en verwerking hebben. Een grote uitdaging voor u en uw medewerkers. Uw zorgdeclaratie zou voor U als zorgaanbieder een druk op de knop moeten zijn! Helaas blijkt dat in de praktijk niet het geval.

Als zorgverlener moet u uw declaraties heel goed specificeren. En ook nog in het juiste format aanleveren via het berichtenverkeer van iWMO en iJw. Via de applicatie CRSInternet of NEDAP ONS houdt u uw agenda bij en registreert u uw zorguren. Wij verzorgen de rest; verwerken van alle gegevens tot declaraties en het Vecozo-berichtenverkeer van verzoek toewijzing tot betaling declaratie/factuur.

Uiteraard declareren we volgens de actuele wet- en regelgeving bij de financieringsvormen Jeugdwet (iJw), Wet maatschappelijke ondersteuning (iWmo), Wet langdurige zorg (iWlz), Persoonsgebonden budget (pgb) en Zorgverzekeringswet (Zvw).

Zorgregistratie- en verantwoording is een vak apart. Met een eigen taal, eigen systemen en eigen verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid is dat alle opbrengsten volledig zijn. Dat vereist inzicht in het declaratieproces. Zowel binnen de Wlz, ZvW, Wmo als bij andere opbrengststromen.

Waarom Interim support?

Wij weten waar het over gaat. We beheersen de verschillende berichtenstromen, leggen de link naar de zorgregistratiesystemen CRSInternet of NEDAP ONS en kunnen de informatievoorziening rondom productieregistratie inrichten . Daarnaast vertalen wij de regels van gemeenten, zorgkantoren en verzekeraars naar de organisatie en zorgen er voor dat de afkeur van productie uiteindelijk opnieuw wordt gedeclareerd en uitbetaald.
Wij leggen de vinger op die zaken binnen het zorgdeclaratiesysteem die niet goed lopen, corrigeren dat en nemen u en uw medewerkers mee in het voorkomen daarvan.

Het inzetten voor onze tijdelijke ondersteuning kan omdat u declaratie achterlopen door onderbezetting of doordat u even de complexiteit niet meer door ziet. Maar wij ondersteunen u ook graag bij ziekte of zwangerschapsverlof van uw declaratie-medewerk(st)er

Met ons uurtarief van €55,- exclusief BTW verdient u ons in korte tijd terug. Wilt u ondersteuning in uw zorgdeclaratie? Neem contact op. Samen bespreken we uw vraag en wij geven een inschatting van de tijd.