Met webgovernance brengt u al uw activiteiten op internet in lijn. Iedereen werkt efficient en gemotiveerd binnen de gewenste kaders. Die activiteiten vormen samen uw digitale presentatie op internet. Dit omvat de website, mobiele sites, sociale kanalen en andere internet producten en diensten. Webgovernance of vrij vertaal webbeheren, webbesturen.

Waarom Webgovernance

Veel organisaties zijn hun web-activiteiten begonnen met een website. Deze website is of door meerdere medewerkers geschreven en aangevuld waardoor de inhoud is gaan groeien en groeien. Deze organische groei heeft er toe geleid dat de website er rommelig uit ziet, men eigenlijk niet precies weet wie wat doet. Kortom het is en beetje een chaos. Of het enthousiaste binnen de organisatie neemt af en de website wordt een bijzaak, heeft verouderd nieuws en verstoft.

Bij u groeit intuïtief het gevoel dat er een probleem is. U ziet dat uw organisatie online is maar u vraagt zich af wat u moet doen om verder te komen. Wanneer u hier bent aangeland zijn het maken van bewuste keuzes noodzakelijk om weer grip op de online activiteiten krijgen.

Wat is Webgovernance

Webgovernance begint met een governance-model dat helpt om op een effectieve manier beslissingen te nemen over de digitale activiteiten van uw organisatie – dit zijn websites, mobiele sites, sociale kanalen en andere internet- en web-enabled producten en diensten. Het governance-model is een raamwerk voor het vaststellen van verantwoording, rollen en besluitvorming dat zich richt op strategie, beleid en standaarden binnen uw organisatie voor uw web-activiteiten. Met een goede organisatie van uw digitale aanwezigheid is het duidelijk hoe de verantwoordelijkheden zijn, wat de rollen zijn en welke standaarden er worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de beslissing over een nieuw onderwerp op de website. Wie beslist OF het op de website komt en wie bepaald WAAR het geplaatst wordt en HOE moet de content er uit zien?

Het opzetten van webgovernance leidt tot een responsive organisatie waar iedereen die met de web-activiteiten verbonden is op één lijn zit en die pro-actief aan de doelen van de organisatie werken. Pro-actief betekent dat men alert is op de veranderingen en deze vertaald naar consequenties voor uw aanwezigheid op het Web. Die veranderingen kunnen zijn reorganisatie, ontwikkelingen in de markt, wensen van de klanten of technische ontwikkelingen. De vastgestelde consequenties worden volgens het raamwerk omgezet naar te nemen acties.

In het raamwerk voor webgovernance worden de bevoegdheden voor de volgende gebieden vastgesteld:

  • Digitale strategie: Wie bepaalt de richting?
  • Digitale beleid: Wie bepaalt wat uw organisatie wel en niet online doet?
  • Digitale normen: Wie bepaalt de aard van uw digitale portefeuille?

Door het opstellen van deze kaders minimaliseert uw de discussies over de aard en het beheer van de presentatie. Zo heeft uw organisatie een meer productieve werkomgeving voor alle betrokkenen van uw digitale presentatie. Daarnaast realiseert u een hogere kwaliteit en efficiëntere digitale aanwezigheid.

Met een goede organisatie van uw huidige digitale activiteiten ligt er ook een goede basis om deze digitale activiteiten verder te ontwikkelen richting eBusiness met andere Internet- en Web-enabled producten en diensten. En verder naar Digitalisering, uw digitale ecosysteem.

Webgovernance Aanpak 

Om webgovernace in uw organisatie te realiseren volgen we de volgende vier stappen:

  1. Digitale profileringsscan: In een paar dagdelen kijk ik in uw organisatie wat de huidige situatie is voor wat betreft mensen en middelen.
  2. Heroriëntatie: Vanuit uw strategie bezien wat de mogelijkheden zijn en welke richting u op zou kunnen.
  3. Besluitvorming: Keuzes maken uit de mogelijkheden.
  4. Regie op de realisatie: Toezicht op de uitvoering van uw digitale plannen en coaching binnen uw organisatie voor de borging van uw strategie.

Is uw interesse gewekt? Neem contact op voor een gratis en vrijblijvend gesprek. Ik laat u zien wat webgovernance voor u kan betekenen.