Meteen naar de inhoud

Ons Aanbod

Proces beheersing

Interne Controle

Bij de interne controle wordt beoordeelt in welke mate de organisatie van de zorgadministratie erin slaagt om het gehele proces van indicatie tot declaratie en de daarmee samenhangende risico’s te beheersen. Wij nemen met u en uw medewerkers dit proces in de volle breedte van cliëntadministratie, planning en declaratie door. Werken dat uit in flowscharts en beschrijven de risico’s. Naar aanleiding van onze bevindingen geven we aanbevelingen over het terugdringen van de risico’s.

Onze aanpak is doelgericht en pragmatisch, gericht op de werking in de praktijk. Wij helpen u om ‘in control’ te komen en te blijven, zonder uitgebreide procedures, richtlijnen of handboeken. Want die zorgen alleen voor overhead.

Proces inzicht

Administratieve processen

Voor een goed inzicht in het zorgadministratieproces in uw organisatie maken wij stroomdiagrammen, oftewel flowcharts. Deze schematische weergave van het zorgadministratieproces biedt u en uw medewerkers de mogelijkheid om de ervaringen en bevindingen van het proces middels visualisatie zichtbaar te maken. Hiermee krijgt u inzicht in procesverbeteringen en risicogebieden. Tevens zijn de flowcharts behulpzaam bij de inkoop bij zorgverzekeraars en de goedkeuring bij de accountantscontrole.

De eenvoud van een flowchart zorgt ervoor dat deze door vrijwel iedere betrokkene gelezen en begrepen kan worden. Hierdoor zijn flowcharts zeer geschikt voor inwerken van nieuwe medewerkers.

Proces ondersteuning

Software Zorgadministratie

Toekenningen en betalingen van de zorg die u levert moeten juist, volledig en op tijd geregeld zijn. Zo niet, dan kan dit vervelende(financiële) gevolgen hebben. Met de software applicatie NEDAP ONS of CRSInternet ondersteund en verzorgd u het hele proces van de zorgadministratie. Wij richten ons op het verbeteren van de efficiëntie van het gebruik van CRSInternet en NEDAP ONS.

Uiteraard werken we volgens de actuele wet- en regelgeving bij de financieringsvormen Jeugdwet (iJw), Wet maatschappelijke ondersteuning (iWmo), Wet langdurige zorg (iWlz), Persoonsgebonden budget (pgb) en Zorgverzekeringswet (Zvw).